İşleminiz devam ediyor
Sıkça Sorulan Sorular
• E-fatura, Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda; oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.

• E-fatura uygulaması ile tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımı güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amaçlanır.

• Fiziksel faturada yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan e-fatura, elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. E-imza ve mali mühür uygulamalarını içeren e-fatura sistemi, kaynağının doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alarak özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar.